Regulament (fisier PDF)

                          REGULAMENTUL Campionatului Național de Vehicule Electrice (CNVE) 2024

PRESCRIPȚII GENERALE

1. GENERALITĂȚI

Asociatia “GT Auto Club Sportiv”, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv (F.R.A.S.)  organizează  Campionatul Național de Vehicule Electrice (CNVE) 2024, concursuri de ÎNDEMÂNARE-SLALOM AUTO, adresate pasionaților de motorsport, piloților debutanți și experimentați, posesori de automobile cu propulsie electrică, de serie și modificate pentru competiții automobilistice.

1.1 APLICAREA REGULAMENTULUI

1.1.1 Prezentul regulament stă la baza regulamentelor particulare ale etapelor care se vor organiza în cadrul CNVE 2024.

1.1.2 Directorul Sportiv este însărcinat cu punerea în aplicare a acestor reglementări și a regulamentului particular în timpul derulării competiției.

1.1.3 Tot ce nu este autorizat în mod expres de aceste regulamente, este interzis.

1.2 Limba oficială

 Pentru Campionatul Național de Vehicule Electrice 2024, limba oficială este limba română.

1.3 Valabilitate

Acest regulament este valabil pentru sezonul competițional 2024.

1.4. Numar de competiții

Campionatului Național de de Vehicule Electrice 2024 va fi alcătuit din maximum 8 etape.

La întocmirea clasamentelor anuale individuale se vor lua în calcul etapele desfășurate: pentru 8 etape (n-2 etape), pentru 7 etape (n-1 etape), pentru 6 etape (toate etapele), unde n este numarul total de etape, din care se scade rezultatul cel mai slab (inclusiv neprezentarea).

La întocmirea clasamentelor anuale pe echipe se vor lua în calcul toate etapele.

2. RESPONSABILITĂȚI

2.1 Directorul Sportiv

Conduce și asigură aplicarea regulamentului competiției, ordinea și securitatea spectatorilor și a concurenților participanți, coordonând activitatea arbitrilor, sportivilor, organelor de ordine, poliție, jandarmi și echipajul ambulanței.

2.2 Secretariat

Responsabili cu validarea înscrierii concurenților, centralizarea timpilor obținuți în manșele de antrenament cronometrat și de concurs, întocmirea clasamentelor, afisarea rezultatelor provizorii și finale.

2.3 Arbitri

Asigură aplicarea regulamentelor, fiind sub directa coordonare a directorului de concurs.

2.4 Responsabili revizie tehnică

Efectuează revizia tehnică a mașinilor de concurs, având dreptul de a refuza participarea în competiție a automobilelor care nu corespund din punct de vedere tehnic sau neconforme cu datele din fișa de înscriere.

2.5 Colegiul Comisarilor Sportivi (CCS)

Colegiul Comisarilor Sportivi, format din 3 membri este responsabil pentru respectarea regulamentelor conform articolelor 11.3, 11.8 și 11.9 din Codul Sportiv International.

3. AUTOMOBILE ADMISE

3.1 În CNVE pot participa numai automobile cu propulsie electrică,  de serie sau modificate pentru competiție. Nu sunt admise în competiție karturi, tricicluri, sau cvadricicluri sau vehicule care prezintă un risc din punct de vedere tehnic/securitate. 

3.2 Numai la grupa SPORT (S), sunt admise automobile cu propulsie electrică construite artizanal sau de serie, modificate (caroserii ușurate, alte motorizări sau acumulatori decât cele de origine, special construite pentru CNVE, dar numai cu patru roți, indiferent de sistemul de transmisie.

3.3 Pe un automobil pot participa maximum 3 piloți, iar un pilot poate participa la cel mult 3 grupe.

3.4 Un automobil din clasa 1 (inferioară) poate fi admis la clasa 2 (superioară), nu și invers (cel de la clasa superioară, nu poate fi admis la clasa inferioară). Opțiunea poate fi făcută, cel mai târziu, înainte de prima manșă de concurs.

4. PILOȚI ADMIȘI-RESPINȘI

4.1 Refuzul înscrierii

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea unui concurent, menționând motivul unui astfel de refuz, conform art. 3.14 din Codul Sportiv Internaţional.

4.2 Piloți posesori de licență FRAS

În CNVE pot participa numai piloții posesori ai licenței FRAS de Vehicule Electrice (250 lei/an, gratuită pentru juniori), valabilă pentru sezonul competițional 2024.

4.3 Juniori

4.3.1 Se încadrează la categoria “juniori” persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 ani (împliniți înainte de ziua desfășurării concursului) și 18 ani (împliniți pe parcursul sezonului competițional).

4.3.2 Juniorii pot participa numai cu automobile care în fabricație de serie nu depășesc 150 CP.

4.3.3 Juniorii sunt obligați să prezinte la secretariatul competiției, înaintea fiecărei etape, acordul notarial de participare (agreat de FRAS), semnat de parinți sau de tutorele legal.

4.3.4 Oficialii sau organizatorii pot interzice juniorilor să ia startul în cazul în care se constată că prezintă nesiguranță în conducere, poziția sau accesul la comenzile automobilului sunt necorespunzătoare.

4.3.5 Oficialii sau organizatorii, atunci când consideră necesar, pot accepta în concurs “juniori” cu condiția ca aceștia să fie asistați în permanență pe scaunul din dreapta de persoana care i-a instruit (persoană înscrisă pe cererea de înscriere) și care va prelua orice fel de risc derivat din participarea pilotului junior la competiție.

4.3.6 Pe cererea de înscriere se va menționa numele insctructorului, indiferent dacă acesta se va afla sau nu pe scaunul din dreapta, cel care va prelua orice fel de risc derivat din participarea pilotului junior la competiție.

4.3.7 Nu se permite instructorului să intervină în conducerea automobilului (mâna pe volan, acționarea frânei de mână, etc), cu excepția situațiilor limită (pentru evitarea unui accident), manșa respectivă fiind anulată.

4.4 Participanți – În CNVE pot participa numai piloții licențiați F.R.A.S.  (250 lei/an, gratuită pentru juniori).

4.5 Copiloți-invitați

4.5.1 Piloții care doresc să participe în cadrul unei etape cu copiloți, trebuie să menționeze acest lucru în cererea de înscriere. Participarea copiloților sau invitaților este gratuită.

4.5.2 În cazul admiterii participării în echipaj, pilotul poate opta pentru efectuarea uneia sau a mai multor manse însoțit de copilot, la celelalte manșe fiindu-i admis să participe și fără acesta.

4.5.3 Nu se permite sub nicio formă unui copilot să efectueze vreo mansă de antrenament liberă sau cronometrată sau mansă de concurs, la volanul automobilului de competiție sau să intervină în conducerea automobilului (mâna pe volan, acționarea frânei de mână, etc).  

4.6 Echipa – În CNVE echipa este  formată  din  minimum 3  și  maximum  5 piloți. Pentru echipă se iau în calcul celemai bune trei punctaje obținute de componenții acesteia, conf. 20.5.1. Participarea ca echipă se face  în baza cererii tip, pe care se va menționa componența echipei. Pe parcursul unui an competițional, în baza licenței de echipă F.R.A.S. (300 lei/an), este admisă schimbarea a maximum doi piloți în componența unei echipe, această verificare revenind exclusiv în sarcina șefului de echipă. Nerespectarea acestei condiții se sanctionează cu excluderea echipei în cauză din etapa respectivă.

4.7 Grupe și Clase

Grupa Electrice (E) – grupă rezervată mașinilor cu propulsie electrică

Clasa E1 – cu puterea constructivă (în fabricație de serie) sub 250 CP

Clasa E2 – cu puterea constructivă (în fabricație de serie) peste 250 CP

– Grupa SPORT (S) – automobile modificate conform art 3.2, indiferent de clasa.

La grupa S pot participa și mașini de serie nemodificate.

– Grupa Juniori (J) – grupă rezervată piloților juniori, conform 4.3.1, participanți numai pe  automobile care în fabricație de serie nu depăsesc 150 CP

Clasa J1 – juniori, cu vârsta între 12 și 15 ani

Clasa J2 – juniori, cu vârsta între 15 și 18 ani

– Grupa Femina (F) – grupă unică rezervată concurentelor de sex feminin (atunci când vor fi minimum 3   participante in cadrul unei etape)

Separat de grupele în care s-au înscris, se va întocmi un clasament al concurentelor de sex feminin.

4.8  Test preliminar, antrenamente

În ziua premergătoare concursului, se va organiza o sesiune de antrenamente, la data publicată în regulamentul particular, în vederea stabilirii nivelului minim de aptitudini și creșterii nivelului de performanță.

5.TRASEU
Competiţiile se desfășoară numai pe trasee închise circulației publice, stabilite de către organizator. Concurenții iau startul de pe loc, marcat cu inscripționarea START (cu celule de cronometrare), la indicațiile starterului, cu sosirea lansată, la punct fix, marcată cu inscripționarea SOSIRE (cu celule de cronometrare, locul unde se înregistrează  timpul final). Oprirea se va face după linia de sosire, la o distanță stabilită de organizator la fiecare etapă, marcată cu STOP, locul în care mașina se va opri pentru un moment, urmând să se deplaseze cu viteză minimă către locul stabilit în parcul tehnic. Traseul este considerat încheiat la trecerea prin STOP. În zona SOSIRE-STOP se vor penaliza eventuale deplasări sau dărămări de jaloane, conf. 18.3. Câștigătorul va fi desemnat pilotul care va obtine cel mai bun timp (la care se adugă eventualele penalizări).

6. ÎNSCRIERI, VALIDĂRI

6.1 Orice persoană care dorește să participe la concurs trebuie să transmită (pe www.gtautoclub.ro) sau să se prezinte la secretariatul competiţiei cu cererea de înscriere tip, completată.

6.2 Odată ce înscrierea a fost admisă, cererea poate fi modificată (trecerea la altă grupă/ clasă), cel mai tărziu, înainte de prima manșă de concurs. De asemenea, în cazuri de forță majoră (de exemplu defectarea automobilului) Colegiul Comisarilor Sportivi (CCS) poate aproba schimbarea automobilului cu altul din aceeași clasă, cu condiția ca mașina respectivă să fi trecut de revizia tehnică.

6.3 În CNVE sunt admiși să concureze maximum trei piloți pe o singură mașină sau un pilot la trei grupe, pe una sau cel mult două mașini. Pilotul care concurează la mai multe grupe, are dreptul să parcurgă câte o manșă de antrenament cronometrat pentru fiecare grupă la care participă.

6.4 Cererea de înscriere a echipei (în care se vor specifica grupa și clasa pentru toți piloții echipei respective), se va depune la secretariatul competiției înainte de prima manșă de concurs. 

6.5 Numarul maxim de concurenți va fi publicat în Regulamentul Particular. Înscrierile se fac în ordinea depunerii/înregistrării cererilor la organizator și la secretariatul competiției și se suspendă la completarea numarului stabilit. Numai CCS poate decide depășirea numarului de participanți stabilit, în cazuri excepționale, ca de exemplu, pentru piloții care ar aduce un aport de spectacol semnificativ pentru întreaga competiție.

6.6 Prin semnarea cererii de înscriere, pilotul, concurentul (clubul sportiv, echipa) și toți membri echipei sale, sunt de acord cu prevederile prezentului regulament și nu pot invoca necunoasterea acestuia și nici faptul ca nu le-a fost adus la cunostință în întregul lui sau parțial. De asemenea, orice interpretare a prezentelor reglementări de către cei menționați, alta decât cea oficială, nu va fi luată în considerare.

6.7 Documente necesare la validarea înscrierii:

– cerere tip de înscriere

– dovada achitării taxei de înscriere

– licență Super Slalom – F.R.A.S.  (250 lei/an, gratuită pentru Juniori)

– asigurare pilot (varianta 1-100 lei/an, varianta 2-350 lei/an, varianta 3-600 lei))

– permisul de conducere al pilotului cu viza medicală la zi (cu excepția juniorilor)                          

– acordul proprietarului către pilot, privind dreptului de utilizare a automobilului în competiție.

7. TAXE DE INSCRIERE

7.1 Taxele de înscriere sunt:

– taxă de participare pilot/ etapă (o grupa): 350 lei

– taxă de participare pilot/ etapă (a doua grupă): 350 lei

– taxă de participare a echipei/ etapă: 200 lei

Data limită de înscriere și  achitare a taxelor respective va fi menționată în regulamentul particular al fiecărei etape.

7.2 Înscrierea nu poate fi validată dacă cererea nu este însoțită de dovada achitării taxei de înscriere sau dacă cererea nu poartă viza de la Verificarea tehnică.

7.3 Pilotul care refuză publicitatea organizatorului este obligat să achite dublul taxei de participare (zonele de publicitate rezervate organizatorului vor fi prevăzute în regulamentul particular).

7.4 Taxele de înscriere se returnează:

– 50 %, concurenţilor care din motive de forţă majoră, sunt în imposibilitatea de a lua startul

– 75 %, concurenţilor a căror înscriere nu a fost validată

– 100 %, în cazul anulării competiţiei.

8. REVIZIA TEHNICĂ

8.1 Orice  automobil  înscris  în  concurs  trebuie  prezentat  la   revizia    tehnică  (se  precizează  locul  și  ora  verificărilor  tehnice  în  regulamentul particular).  Întârzierea  la  revizia  tehnică,  poate  constitui  baza  unei  penalități  aplicate  de oficialii competiției,  la  sesizarea Comisarilor  Tehnici.

8.2 Orice  automobil  care se  prezintă  la revizia  tehnică  cu  avarii,  sau nu corespunde din punct de vedere  tehnic și estetic,  nu  va  fi  acceptat  să  ia  startul.  De  asemenea,  Comisarii  Tehnici pot sesiza CCS și  directorul  cursei  în  legatură  cu  orice  automobil care pe timpul desfășurării competiției a devenit nesigur sau riscant pentru securitatea competiției.

9. MODIFICĂRI ADMISE

9.1 Generale

9.1.1 Sistemul de frânare:

– orice piesă componentă a sistemului de frânare, trebuie să fie omologat sau de serie. Doar levierul franei de ajutor (de mână) poate fi modificat astfel încât să devină cât mai accesibil, cu condiția să nu prezinte pericol de accidentare prin manevrarea acestuia, sau înlocuirea întregului sistem de frână de mână clasic, cu cel de frână de mână hidraulic, cu condiția efectuării aceastei operații de înlocuire de către constructori specializați.

9.1.2 Motorul/motoarele electric/electrice: trebuie să fie numai cel/cele de origine. Înlocuirea acestora cu altele decât cele din fabricație de serie este permisă numai la grupa SPORT.

9.1.3 Acumulatori

Sunt admise:

– reducerea numarului de acumulatori în scopul reducerii masei mașinii de concurs

– schimbarea tipului și creșterea numarului de acumulatori este permisă doar la grupa SPORT.

9.1.4 Șasiu – caroserie:

– trebuie să provină din producția de serie a unui constructor de automobile (cu exceptia grupei S)

– structura de rezistență, forma și dimensiunile șasiului trebuie să fie cele de origine (cu exceptia grupei S)

– portierele, aripile, plafonul, capota, hayonul, geamurile laterale, luneta, pot fi ușurate prin înlocuirea acestora cu materiale compozite, fibră de sticlă, plexiglas, etc. (păstrându-se forma și dimensiunile originale)

– caroseria trebuie să fie de tip “construcție închisă”; totusi, este permisă utilizarea unei caroserii tip cabriolet, cu condiția ca aceasta să fie dotată din fabricația de serie cu protecție la răsturnare, respectiv să fie prevăzută cu arc central de securitate sau cu echivalentul acestuia, iar acesta să fie intact, să nu fi suferit avarii, reparatii sau modificări, suduri, etc.

Parbriz: Este obligatorie utilizarea unui parbriz omologat.

9.1.5 Sistemul de gestionare electronic, softul sunt la liberă alegere.

9.1.6 Habitaclu:

– în interiorul habitaclului se permite numai instalarea echipamentului de securitate (inclusiv rollcage) sau a ceasurilor de bord suplimentare. Orice alt obiect trebuie fixat și asigurat corespunzător

– ornamentele, tapițeria interioară, izolația antifonică, bancheta spate, plafonul textil sau din plastic, covoarele, etc., pot fi îndepărtate cu condiția ca acest lucru să nu conducă la posibile răniri ale pilotului în cazul răsturnării automobilului, sau în cazul impactului lateral. Spre exemplu, pot fi îndepărtate panourile interioare ale portierelor, cu condiția ca acestea să fie înlocuite cu panouri din aluminiu sau din material compozit.

9.1.7 Suspensia este la liberă alegere.

9.1.8 Roțile: – jantele sunt la liberă alegere, iar anvelopele pot fi clasice, inclusiv semi-slick cu dot cât și cele cu inscripția „for competition only”. Anvelopele de tip Slick (Rally Tarmac Tyre/rally slick, rain/wet racing tyre, etc.) sunt permise doar la grupa Sport. Nu se admit anvelope cu cuie sau ținte. Deșaparea unui pneu pe timpul unei manșe atrage excluderea pe loc din manșă, la decizia Directorului Sportiv și la semnalul arbitrilor de traseu. Automobilul va fi oprit și condus cu viteză redusă către parcul de service și nu poate relua manșa din care a fost oprit, respectiv exclus.

9.1.9 Centuri de siguranță: sunt permise centurile din dotarea de serie a automobilului sau alte centuri de siguranță cu prinderea în minimum trei puncte, cu condiția ca acestea să fie într-o stare perfectă. Este obligatorie utilizarea centurilor de siguranță.

9.2 Juniori

9.2.1 Juniorii pot participa numai cu mașini care în fabricație de serie nu depășesc sau care pot fi limitate electronic în limita a 150 CP.

10. CONCLUZII

10.1 Situațiile neprecizate în aceste reglementări tehnice se supun deciziei CCS pe baza consultării  Comisarilor tehnici.

10.2 După  efectuarea  verificarilor  tehnice  concurenții  sunt obligați să participe la ședinta cu piloții.

10.3 Un automobil neadmis la revizia tehnică nu poate lua startul. Totuși, daca este posibilă o remediere în timp rezonabil a neconformităților constatate făra a fi afectată încadrarea în programul de desfășurare anunțat, oficialii vor permite acest lucru, pe baza unei contra-revizii tehnice.

11. ASIGURĂRI

11.1 Participanții vor fi asigurați pe toată durata competiției de o asigurare globală de răspundere civilă față de terți, care este valabilă începând cu antrenamentele oficiale și încetează odată cu terminarea competiției sau retragerea, descalificarea sau excluderea unui competitor.

11.2 Nici organizatorul competiției, nici F.R.A.S., nici oficialii sau arbitrii, nu au nicio obligație față de competitori pentru daune produse lor, materialului sportiv al acestora, ori terților, provenite sau rezultate din înscrierea sau participarea acestora la competiție.

11.3 Prin semnarea cererii de înscriere, competitorii scutesc pe oficiali, arbitri și organizatori sau pe reprezentanții acestora și pe fiecare dintre ei în parte, de orice responsabilitate în legătură cu acțiunile, taxele, cheltuielile, revendicările și reclamațiile referitoare la răniri de orice fel, provenite sau rezultate din înscrierea sau participarea acestora la competiție.

11.4 Asigurarea de la art. 11.1 este obligatorie, dar nu se va suprapune, nu va înlocui și nu va aduce atingere  niciunei  polițe  de asigurare personale sau individuale deținută de participanții la eveniment.

11.5 Pentru  minorii  participanți  în  orice  calitate la competițiile de îndemânare auto din cadrul CNSS, responsabilitatea apartine concurenților pe care îi reprezintă. Toti piloții, concurenții, structurile sportive și echipele acestora au obligația să obtină în acest sens consimțământul scris de la parinții sau reprezentanții legali ai minorului respectiv.

12. NUMERE DE CONCURS

Fiecare participant este obligat să aibă pe automobilul de competiţie numerele de concurs asigurate de către organizator. În sezonul competitional 2024 numerele de concurs vor incepe cu nr.1 și vor continua în funcție de clasamentul CNVE 2023. Două numere cu înălţimea de 200 mm și grosimea de 25 mm de culoare neagră/albă, vor fi plasate pe cele doua portiere față.

13. PUBLICITATE

13.1 Este permisă publicitatea pe automobilele participante la competiţie, cu condiţia sa fie autorizate de legile naţionale, sa nu fie ofensatoare, sa nu fie de natura politică sau religioasă, să nu se suprapună cu spaţiile

rezervate organizatorului și FRAS.

13.2 Spaţiile de publicitate de pe panourile celor două portiere față, lunetă sau parasolar, așa cum se specifică în regulamentul particular, sunt rezervate pentru publicitatea organizatorilor. Acest tip de publicitate este obligatoriu și nu poate fi refuzat decât în situații speciale, descrise la 13.4.

13.3 Organizatorul poate solicita concurenţilor publicitate opţională.

13.4 În cazul în care un concurent refuză această publicitate sub motivația lipsei spatiului disponibil sau a  conflictului  de interese cu o firmă din domeniul auto (marcă de automobile, pneuri, lubrifianti, altele asemenea), taxa de înscriere nu poate depăși dublul taxei uzuale. Oficialii pot solicita în orice moment  documente  (contracte  de  publicitate,  sponsorizare,  etc)  pentru  publicitatea  afișată  de concurenți pe automobile sau în paddock ori în zonele adiacente competiției, cu deosebire în cazul conflictului  de  interese, dar  fară  clauzele confidențiale, valoarea contractului, etc. În cazul în care pentru publicitatea de mai sus nu exista contract, organizatorii sau oficialii pot dispune îndepărtarea acesteia de pe automobile sau de la locul afișării.

14. SIGURANȚA CONCURENȚILOR

14.1 Automobilele de competiție trebuie să fie complet golite de orice obiect neasigurat în compartimentul motor, habitaclu și portbagaj, ce ar putea deveni periculos prin deplasarea acestuia în timpul competiției.

14.2 Deplasarea mașinilor de concurs, pe întreaga perioadă a desfășurării etapei, se va face numai la indicațiile oficialilor și sub directa lor supraveghere. Este strict interzisă orice deplasare a mașinilor înscrise în concurs în afara zonei destinată competiției (amendă 1000 lei).

14.3 Pe toată perioada desfășurării competiției (antrenamente, manșe de concurs), piloții și navigatorii/invitații, sunt obligați să poarte o cască auto sau moto omologată si  centura de siguranță. Este strict interzisă utilizarea căștilor de tip velo sau altele decât cele auto/moto. Casca trebuie să fie legată și asigurată.

14.4 Fiecare participant trebuie să poarte un combinezon specific de pilot sau mecanic.

15. DESFĂȘURAREA COMPETIȚIEI

15.1 Competiția se va desfășura pe parcursul a două zile.

15.1.1 În prima zi (sâmbăta) vor avea loc: validarea înscrierilor, revizia tehnică, brifing, parcurgerea pe jos a traseului, o manșe de recunoaștere (necronometrată) și două de antrenament (cronometrate).

15.1.2 A doua zi (duminica): stabilirea ordinii de start, brifing, o manșe de antrenament (cronometrat), două de concurs (cronometrate), afișarea rezultatelor provizorii, afișarea rezultatelor definitive și premierea.

15.2 Ordinea de start (în antrenamente și concurs) va fi pe grupe (E1, E2, J1, J2, și S), în ordinea crescătoare a numerelor de concurs (sâmbăta în antrenamente) și în ordinea descrescătoare a timpilor obținuți în antrenamentul cronometrat de a doua zi (duminica, ziua concursului). Totodată, CCS poate oricând modifica ordinea de start, în special când timpii obținuți de un pilot în antrenamentele cronometrate au fost afectati de o defectiune tehnică sau în alte situații particulare.

15.3 Concursul este format din cele două manșe de concurs.

15.4 Clasamentul. Se va lua în calcul cel mai bun timp obținut (inclusiv eventuale penalizări) într-una dintre cele două manșe de concurs.

15.5 După terminarea celor două manșe de concurs se va stabili clasamentul pe grupe, clase, open și echipe.

15.6 În cazul în care antrenamentul cronometrat și prima manşă de concurs s-au finalizat, dar manșa a doua a fost întreruptă, oprită sau anulată (nu au reușit sa parcurgă  toți piloții manșa respectivă de concurs), se va lua în calcul cel mai bun timp obținut dintre antrenamentul cronometrat și prima manşă de concurs.

15.7 Startul se va da la indicațiile arbitrului de start, fără timpi de așteptare între concurenți, de genul “minut împlinit“. Se va folosi un sistem de cronometrare electronic, cu precizie de miime de secundă și afișare online pe site-ul www.gtautoclub.ro, a timpilor și poziției obținute în clasamentul pe grupe, clase și open. Automobilele

vor fi aliniate “la start” cu extremitatea cea mai avansată la prima linie, cu 50 cm înainte de linia de start.

15.8 Start intarziat. Pilotul care nu a reușit să ia startul la semnalul de start, are dreptul să întârzie pe linia de start, respectiv să încerce să pună automobilul în mișcare, maximum 20 de secunde, după care, este exclus din manșa respectivă.

15.9 Atunci când doi piloţi au realizat același timp (conform 15.4), pentru departajare se va lua în calcul timpul cel mai bun realizat în cealaltă manșă de concurs. Dacă și atunci egalitatea se păstrează, se va lua în calcul timpul realizat în manșa de recunoaștere cronometrată din ziua de duminică.

15.10 Oprirea cronometrului (sosirea în concurs) se va face în momentul în care mașina va trece prin dreptul celulei de sosire (linia de sosire).

15.11 Deplasare în concurs. Pentru ca o manșă să fie considerată încheiată, pilotul trebuie să treacă automobilul dincolo de linia de sosire prin mijloace proprii. Piloții nu pot beneficia de ajutor din exterior pe pista de concurs. Numai oficialii, arbitrii de traseu, medicii sau oamenii de ordine pot interveni și acorda ajutor piloților aflati în dificultate pe traseu (cazuri de forță majoră, accident, incendiu, etc. sau în cazul în care oprirea automobilului pe pista de concurs ridică probleme de securitate). Dacă oprirea automobilului pe traseu se datorează unor probleme tehnice (oprirea motorului, probleme de transmisie, etc.), atunci pilotului i se acordă circa 20 de secunde pentru a repune automobilul în mișcare, după care, la decizia Directorului Sportiv, i se semnalizează excluderea din manșă, situație în care poate primi ajutor pentru deplasarea automobilului în afara zonei de concurs.

16. PARC ÎNCHIS

Automobilele de competiție se supun regimului de parc închis dupa ce au trecut linia de sosire din prima manșă efectuată în concurs și până la afisarea rezultatelor definitive și/sau până la ordinul oficialilor de deschidere a parcului. Reparațiile și orice alte intervenții la automobile se fac numai cu acordul arbitrului de parc.

17. PROTECȚIA MEDIULUI

Se cere fiecărui pilot să asigure o folie de plastic (de min. 1.5 x 2 m) pentru a fi plasată pe locul rezervat, pentru intervenții asupra mașinii, în scopul de a preveni orice poluare în caz de scurgeri accidentale etc.. Lipsa foliei  face obiectul unei penalități de 300 lei.

18. PENALITĂȚI, SANCȚIUNI

18.1 Penalizările sunt aplicate în cazul încălcărilor regulamentelor și au rolul de a restabili clasamentul la competiția respectivă, pe baze echitabile pentru toți competitorii participanți, iar sancțiunile au rol disciplinar, corecțional.

18.2 Penalizările specifice activității de competiții de îndemânare auto sunt de regulă penalizări în timp (secunde adăugate timpului realizat de către pilotul penalizat) sau repoziționarea pe ultimul loc al ordinii de start, refuzul startului în manșă, excluderea dintr-o manșă. Acestea se aplică în funcție de influența pe care încălcarea regulii sportive o are asupra rezultatului sportiv.

18.3 În cazul abaterilor accidentale, conjuncturale, penalizările vor fi:                                           

-jalon deplasat (fără să fie doborât): o secundă

– jalon doborât: 3 secunde

– neoprirea la indicatorul final STOP: 3 secunde

– traseu greșit sau scurtat: 60 secunde

– utilizarea anvelopelor uzate, necorespunzătoare, ori neconforme, în mod special în cazul deșapării unui pneu, excludere din manșă

– intrarea pe traseul de concurs fără a acorda atenție semnalizării arbitrului desemnat, avertisment, amendă sau excluderea din manșă

18.4 În cazul încălcărilor săvârșite conștient, cu intenție, de tipul:

– incălzirea anvelopelor în afara situațiilor când sunt prevăzute în regulamentul particular sau cu acordul organizatorului;

– teste de viteză (verificarea comportamentului mașinii de concurs) fără acceptul si sub supravegherea arbitrului de parc

– refuzului așezării în ordinea de start stabilită

– starturilor anticipate repetate

– nesocotirii semnalizării arbitrilor de traseu și/sau a ordinelor oficialilor

– pilotajului agresiv, cu punerea în pericol a siguranței manifestării

-neefectuării traseului impus, cu scurtarea acestuia, doborârea intenționată a jaloanelor

– nerespectarea regulilor de parc închis, service interzis

– participarea în competiție cu numarul de concurs al altui pilot, se penalizează cu excluderea celui vinovat din competiție și amendă la discreția CCS.

Comisarii Sportivi vor înăspri penalizările corespunzator, dictând amendarea, excluderea din manșă, excluderea din competiție, depunctarea, suspendarea pentru una sau mai multe etape, după caz.

19. REZULTATE

Rezultatele fiecărei manșe vor fi comunicate concurenților imediat după ce au fost prelucrate de către secretariat și pot fi vizualizate online pe www.gtautoclub.ro.Toate rezultatele vor fi afișate pe panoul de afișaj oficial.

20. CLASAMENTELE ETAPEI/CAMPIONATULUI, FESTIVITATEA DE PREMIERE

20.1 Se va întocmi un clasament pe grupe, clase, Open și echipe.

20.2 Poziția în clasament este dată de timpul cel mai bun obținut într-una dintre cele două manșe de concurs, la care se adaugă eventualele penalizări.

20.3 Se vor acorda cupe pentru:

– primii trei clasați în clasamentul Open, grupe/clase și echipe 

20.4 Punctele vor fi atribuite dupa urmatoarea grila:

– locul I :    20 puncte
– locul II :   17 puncte
– locul III :  15 puncte
– locul IV :  13 puncte
– locul V :   12 puncte
– locul VI :  11 puncte
– în continuare, până la locul 16, se scade gradual câte un punct, revenind astfel  un punct pentru locul 16 și zero puncte pentru locul 17

În vederea stabilirii clasamentelor individuale pe grupe/clase pentru campionat, punctajul se acordă în funcţie de numarul de automobile admise în competiţie la etapa respectivă, cele care au trecut de verificarea tehnică și care au luat startul în concurs, astfel:

– pentru 1 automobil din grupă/clasă …. 10 puncte daca automobilul încheie competiţia

– pentru 2 automobile …. 12, 11 puncte pentru locurile 1, respectiv 2

– pentru 3 automobile …. 15, 13, 12 puncte pentru locurile 1/2/3

– pentru 4 automobile …. 17, 15, 13, 12 puncte pentru locurile 1/2/3/4

– pentru 5 sau mai multe automobile …. 20, 17, 15, 13, 12, 11, 10,9, 8,7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puncte pentru locul 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10….16 (un punct), locul 17, zero puncte.

pilotul care a abandonat într-o manșă de concurs, va fi punctat cu zero puncte, fără ca punctele celorlalți piloți componenți ai grupei respective sa fie afectate de abandonul pilotului respectiv

– pilotul care a greșit traseul, va primi punctele corespunzătoare poziției finale (cu penalizarea de 60 secunde)

Pentru clasarea echipelor la o etapă, se ia în calcul punctajul obţinut de fiecare pilot în grupa la care participă, la care se adaugă punctajul din clasamentul OPEN. În cazul în care două sau mai multe echipe au acumulat același număr de puncte, se vor departaja în funcţie de cel mai bine clasat pilot în clasamentul “OPEN”.

20.5 Clasament Echipe

20.5.1 Pentru clasarea echipelor la o etapă, se ia în calcul punctajul obţinut de fiecare pilot în grupa la care participă, la care se adaugă punctajul din clasamentul OPEN.

20.5.2 În cazul în care două sau mai multe echipe au acumulat același număr de puncte, se vor departaja în funcţie de cel mai bine clasat pilot în clasamentul OPEN.

20.6 Clasament anual

La sfârșitul anului se vor întocmi clasamente pe grupe, clase, Open și echipe.

20.6.1 În cazul piloților aflati la egalitate de puncte în clasamentele anuale pe grupe și clase, câștigător va fi pilotul cu cea mai bună poziție ocupată în clasamentul OPEN.

20.6.2 În cazul piloților aflati la egalitate de puncte în clasamentul OPEN, câștigător va fi pilotul cu cele mai multe etape în care  a punctat. Dacă egalitatea de puncte se păstrează, câștigător va fi pilotul cel mai tânăr.

20.6.3 Titlul de Campion la grupă/clasă se acordă pilotului cu condiția ca în minimum 4 etape din totalul de 7 să fie constituită clasa (minimum 5 piloți/clasă care au luat startul cel puțin într-o manșe de antrenament cronometrat sau concurs), în caz contrar se va numi CÂȘTIGĂTOR de clasă/grupă,  iar la clasele/grupele la care nu avem minimum 3 participanti la jumătate+1 din etapele organizate efectiv, clasamentul NU se premiază la Gală.

20.6.4 În clasamentul General anual, pilotul care a participat la mai multe grupe, va puncta o singură dată în acest clasament (în grupa cu punctajul cel mai mare).

20.7 Titlul deEchipă Campioană se acordă echipei cu cel mai bun punctaj, dacă  s-au constituit minimum 3 echipe pe parcursul anului în cel puțin 4 etape.

20.11 Căștigătorii trebuie sa fie prezenți la festivitatea anuală de premiere.

21. PROTEST, CONTESTAȚIE, APEL

21.1 Protest. . Orice protest este înaintat în scris și semnat, datat, cu ora și minutul depunerii și insoţit de o taxa de 300 lei, Directorului Sportiv, prin intermediul responsabilului de „relația cu concurenții”. Protestele verbale, cele colective, sau cele depuse fără achitarea taxei, nu se iau in considerare.

21.2 Protestul va fi inaintat  imediat CCS (colegiul comisarilor sportivi)  de către Directorul Sportiv via responsabilului de ’’relația cu concurenții ’’  care il va judeca. Notificarea de protest peste decizia CCS va fi făcută în maxim 30 minute de la afisarea deciziei CCS și protestul peste decizia CCS va fi trimis la COMISIA DE COMEPTIȚII, în maximum 48 ore de la afișarea deciziei CCS împreună cu o taxa de 1000 lei plătită în contul F.R.A.S.. Comisarii Sportivi pot acționa oricând din oficiu, chiar în cazul în care nu sunt sesizați de o reclamație, chemând la audiere concurenți și oficiali (arbitri).

21.3 Dacă reclamația este legată de o neconformitate de ordin tehnic și dacă aceasta impune demontarea sau remontarea diverselor piese ale unei mașini, reclamantul trebuie să depună o cauțiune suplimentară de 600 lei față de taxa de protest. În protestele legate de neconformitatea tehnică a unui automobil, va fi precizată clar şi fără echivoc, piesa contestată, nefiind admise proteste generale de genul: motor, transmisie sau cutie de viteze, caroserie, etc. În funcție de speță, CCS poate cere o cauțiune de până la 10000 lei. În cazul în care, nu sunt asigurate condiții tehnice specifice în vederea demontării și montării unor ansamble sau subansamble mecanice  în vecinătatea sau la locul desfășurării competitiției, automobilul contestat va fi sigilat de o comisie cu întocmirea unui proces verbal semnat de comisarul tehnic și de părți, după care va fi transportat în cea mai apropiată locație, dotată cu atelier mecanic. În funcție de speță, sigilarea se poate face la nivelul caroseriei, al compartimentului motor sau alte repere mecanice. Verificările se vor face în cel mai scurt timp posibil, cu acordul părților și disponibilitatea oficialilor F.R.A.S..

21.4 În protestele pe linie sportivă, cele legate de incidentele de cursă, faptele trebuie expuse clar, concis și cu referire la articolul de regulament pe care se întemeiază reclamația. Este permisă anexarea de înregistrari video în sustinerea protestului. Acestea trebuie depuse odată cu protestul scris. Comisarii Sportivi pot aproba, respinge sau reține aceste înregistrări.

21.5 Se recomandă ca protestele legate de neconformități tehnice să fie depuse înainte de verificarea tehnică finală. Indiferent de natura protestului, chiar dacă respectă sau nu recomandarea de a fi depuse înainte de verificarea tehnică finală, acestea trebuie depuse la maximum 15 minute de la afișarea rezultatelor provizorii. În acest scop, rezultatele provizorii vor avea înscrise prin grija secretariatului cursei, ora și minutul la care au fost afișate.

Termenele de depunere a protestelor, sub sanctiunea nulitații, sunt:

– împotriva modului de întocmire a listelor de înscriși (grupe, clase), maximum 30 min. de la afișare;

– împotriva modului de întocmire a ordinii de start, maximum 10 min. de la afișare;

– abateri comise într-una dintre manșe, maximum 15 min. de la sosirea din manșa respectivă;

– neconformitate tehnică, clasament, maximum 15 min. de la afisarea rezultatelor provizorii.

21.6 În eventualitatea unui protest care necesită demontarea automobilului sau a unei părți a acestuia, operațiile de demontare/montare vor fi efectuate de către mecanicii automobilului controlat sub supravegherea oficialilor, iar măsuratorile vor fi efectuate de către Comisarii Tehnici. Rezultatul verificărilor se va consemna într-un proces verbal semnat de toti cei prezenți, document care va fi depus în dosarul cursei și predat Directorului de Concurs. Oficialii pot dispune înregistrarea video a întregii verificări tehnice, precum și fotografierea reperelor controlate și a măsurătorilor care, de asemenea, vor fi depuse la dosarul competiției prin grija Observatorului Federal.

21.7 Dacă protestul se dovedeste neîntemeiat, cauțiunea va fi preluată în totalitate de cel împotriva căruia a fost depus protestul, iar taxa de protest se va face venit la bugetul Comisiei Tehnice a F.R.A.S..

21.8 În măsura în care protestul este întemeiat, cauțiunea depusă se restituie parțial sau integral reclamantului. Comisarii Sportivi sunt cei care vor stabili partea de cautiune care va fi returnată, în cazul protestelor parțial

întemeiate. Niciuna dintre părți, nici reclamantul, nici cel împotriva caruia s-a depus reclamația, nu au dreptul de a solicita celeilalte părți, posibilele diferente dintre valoarea cauțiunii stabilite prin prezentul regulament și costul efectiv de aducere a automobilului în starea inițială. Pentru automobilele verificate din ordinul Comisarilor Sportivi, nu se va putea solicita nicio despăgubire sau compensare a costurilor legate direct sau indirect de aceste controale.

21.9 În eventualitatea constatării unor neconformități, taxa de protest (300 lei) se restituie reclamantului și trece în sarcina celui gasit vinovat, care pe lângă penalizarea pe linie sportivă ca și consecință a neconformitații automobilului utilizat, poate fi sancționat disciplinar de către F.R.A.S., prin suspendare pe una sau mai multe etape, depunctare, penalizare în bani sau alte sancțiuni disciplinare.

21.10 Sunt considerate abateri grave:

– protestele depuse cu reacredință;

– orice formă de sustragere de la controlul tehnic;

– orice încercare de a ascunde, masca sau înlocui un reper neconform;

– ruperea unui sigiliu sau ștergerea marcajelor;

– discuțiile în contradictoriu ale pilotului, mecanicilor sau responsabilului desemnat de acestia, cu oficialii care dispun, efectuează sau supraveghează aceste controale;

– orice gest nesportiv între cel care a depus un protest, o contestație sau apel și cel care este contestat;

– prezența persoanelor neautorizate în incinta unde se desfășoară controalele tehnice;

– falsificarea rezultatelor măsurătorilor;

– sustragerea de la achitarea obligațiilor de plată stabilite în urma soluționării unui protest.

21.11 Împotriva deciziilor luate de conducerea cursei precum și împotriva soluțiilor date de CCS la protestele depuse, cel care se consideră nedreptățit, poate înainta o contestatie catre F.R.A.S..

22. DISPOZIȚII FINALE

22.1 Prezentul regulament a fost elaborat de Asociația “GT Auto Club Sportiv” și F.R.A.S. și va intra în vigoare incepand cu data de 20.01.2024.

22.2 Acest regulament este valabil până la data aprobării și publicării unui nou Regulament al Campionatului Național de Vehicule Electrice..